ab 5,33 

7,10 10,65  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 2,80 

3,74 5,61  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 3,87 

5,16 7,74  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 6,08 

8,11 12,17  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 3,31 

4,41 6,62  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Ronnefeldt

Famous Earl Grey

ab 2,21 

2,95 4,43  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 2,02 

2,69 4,04  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 2,41 

3,21 4,82  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 2,78 

3,70 5,55  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 2,30 

3,07 4,60  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 2,21 

2,95 4,43  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Ronnefeldt

Morgentau

ab 2,78 

3,70 5,55  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 2,33 

3,10 4,65  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 2,36 

3,14 4,71  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

Ronnefeldt

Special Earl Grey

ab 2,47 

3,29 4,93  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten

ab 3,06 

4,07 6,11  / 100 g

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten